Category Menu

اطلاعیه در خصوص تغییرات ایجاد شده جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

به اطلاع میرساند، با همکاری امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران و تلاش مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و
امنیت فضای مجازی سازمان برنامه و بودجه کشور، از تاریخ 1401/6/5 مفاد بخشنامه شماره 243340 مورخ 22/05/1401 رئیس محترم سازمان در سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی(ساجات) اعمال گردید. در این خصوص موارد زیر قابل توجه است:

1- تمام تقضاهایی که قبل از 5/06/1401 از سوی متقاضی ارائه گردیده است صرف نظر از وضعیت پرونده (رفع نقص،کارشناسی،اخذ تایید و …) بر اساس اصلاحیه قبلی آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران(مرداد 1393) بررسی می شود.

2-تمام تقاضاهای به روز رسانی که قبل از تاریخ 05/06/1401 از سوی متقاضی ارایه گردیده در صورت انقضاء گواهینامه شرکت پس از 05/06/1401 ، بر اساس اصالحیه قبلی آیین نامه تشخیص صالحیت مشاوران (مرداد 1391) بررسی میشود.

3-تمام تقاضاهای تغییرات افراد که از تاریخ 05/06/1401 ایجاد میشود به شرط دارا بودن اعتبار گواهینامه، بر اساس اصلاحیه قبلی آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (مرداد 1393) بررسی میشود.

4-تمام تقاضاهای جدید مرتبط با ارتقاء پایه یا تخصص جدید که از تاریخ 05/06/1401 ایجاد میشود بر اساس بخشنامه شماره 243340 مورخ 05/06/1401 بررسی می شود.

5-تمام تقاضاهای به روز رسانی و گواهینامه جدید که از تاریخ 05/06/1401 ایجاد میشود بر اساس بخشنامه شماره 243340 مورخ 05/06/1401 بررسی می شود.

6-از تاریخ 05/06/1401 و قبل از تاریخ انقضاء گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت، در صورتیکه متقاضی خواهان
استفاده از مفاد بخشنامه شماره 243340 مورخ 05/06/1401 باشد،میتوانند تخصص مورد نظر را یکبار حذف و مجدداً ایجاد نماید تا شرایط استفاده از بخشنامه یاد شده بصورت خودکار در سامانه ساجات برای آن فراهم گردد.

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران

bweb5
bweb5 Website

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *