Category Menu

سوال های متداول

سوالات مرتبط به ثبت نام اولیه و فرم ثبت نام

در صفحه اول سایت ساجات در قسمت مشخصات کاربر با استفاده از لینک “برای ثبت نام لطفا اینجا کلیک کنید.” و با استفاده از راهنمای ثبت نام در قسمت راهنماهای سایت می توانید اقدام به ثبت نام در سایت نمایید.

پس از تکمیل فرم در سایت و پرینت آن باید مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز آن را امضا نموده سپس شماره نامه شرکت و تاریخ در بالای فرم ثبت شود و پس از طریق پست و یا تحویل حضوری دبیرخانه سازمان به آدرسی که در ذیل فرم ثبت نام قید شده ارسال شود.

یک کد 11 رقمی است که در روزنامه رسمی، آگهی تاسیس شرکت و یا از طریق سایت https:/ilenc.ssaa.ir قابل مشاهده است.

خیر، تمامی شرکت ها باید کد کارگاهی از تامین اجتماعی بگیرند و در سایت ساجات وارد نمایند.

ابتدا مطمئن گردید که نامه در دبیرخانه سازمان ثبت و شناسه پیگیری دریافت شده باشد سپس ایمیل معرفی شده در فرم ثبت نام را چک کنید.معمولا تا دو هفته کاری مدت زمان بررسی طول می کشد.

سوالات مرتبط به ورود به سایت

در صفحه اول سایت ساجات با استفاده از گزینه {اگر گذرواژه خود را فراموش لطفا اینجا کلیک کنید} با داشتن شناسه کاربری و ایمیل ثبت نامی شرکت؛ اقدام به بازیابی رمز عبور بفرمایید.

طی نامه ای به امور نظام فنی و اجرایی پیمانکاران و مشاورین درخواست تغییر ایمیل خود را که حاوی ایمیل جدید با دامنه ir. باشد را معرفی نمایید، این نامه باید توسط مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز شرکت امضا شده باشد و تصاویر برابر اصل آگهی تاسیس، آخرین روزنامه تغییرات هیآت مدیره، اساسنامه شرکت و آخرین صورت جلسه مجمع عمومی (شامل امضاهای صاحبان امضا) پیوست آن گردد.{آدرس پستی سازمان: تهران- میدان بهارستان – خیابان دانشسرا – سازمان برنامه و بودجه کشور ، کدپستی : 1149943141}

ابتدا به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید و یک نامه تایید کد کارگاهی دریافت نموده سپس نامه تائیدیه را همراه نامه ای خطاب به امور نظام فنی و اجرایی پیمانکاران و مشاوران که در آن مشکل شرکت شرح داده شده به آدرس سازمان ارسال بفرمایید.{آدرس پستی سازمانی : تهران – میدان بهارستان – خیابان دانشسرا – سازمان برنامه و بودجه کشور. کدپستی : 1149943141.}

سوالات مرتبط به فهرست تقاضاها

پس از اینکه با شناسه کاربری و رمزعبور وارد پروفایل شرکت شدید در قسمت تقاضاها جدید را بزنید و با توجه به نوع درخواستتان گزینه موردنظر را در قسمت نوع درخواست انتخاب و سپس ذخیره نمایید و در ادامه اقدام به تکمیل و ارسال پرونده کنید.

طی نامه ای خطاب به امور نظام فنی و اجرایی پیمانکاران و مشاورین درخواست و مشکل خود را به انضمام نامه و روزنامه انحلال شرکت ارسال بفرمایید.{آدرس پستی سازمان: تهران- میدان بهارستان – خیابان دانشسرا – سازمان برنامه و بودجه کشور ، کدپستی : 1149943141}

طی نامه ای خطاب به امور نظام فنی و اجرایی پیمانکاران و مشاورین درخواست خود را به صورت کتبی ارسال بفرمایید، {آدرس پستی سازمان: تهران- میدان بهارستان – خیابان دانشسرا – سازمان برنامه و بودجه کشور ، کدپستی : 1149943141}

ابتدا به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید و یک نامه تائیدیه کد کارگاهی که شناسه ملی شرکت نیز در آن باشد، دریافت نموده سپس تائیدیه را همراه نامه ای خطاب به امور نظام فنی و اجرایی پیمانکاران و مشاورین که در آن مشکل شرکت شرح داده شده به آدرس سازمان ارسال بفرمایید.{آدرس پستی سازمان: تهران- میدان بهارستان – خیابان دانشسرا – سازمان برنامه و بودجه کشور ، کدپستی : 1149943141}

باید بعد از بروزرسانی و رفع نقص موارد اعلام شده توسط کارشناس از آیکن {کنترل نهایی و ارسال} دوباره ارسال پرونده صورت گیرد، تا بررسی مجدد توسط کارشناسی انجام شود. بعد از ارسال پرونده وضعیت تقاضا به {در حال توزیع مجدد} تغییر می یابد.